Toto jest to pakiet handlowy składający sie ze środka TOTO 75 SG, preparatu AMINOPIELIK SUPER 464 SL oraz adiuwanta PARTNER+. Innowacyjne połączenie czterech substancji aktywnych: nowego na polskim rynku preparatu TOTO 75 SG ze sprawdzonym i stosowanym od lat preparatem AMINOPIELIK SUPER 464 SL zapewnia najwyższa skutecznośc, przełamanie odporności chwastów i pełne bezpieczeństwo stosowania w uprawach zbożowych. PARTNER+ to najnowszej generacji adiuwant o podwyższonej wydajności, szczególnie polecany do stosowania wraz preparatami z grupy sulfonylomocznikowych. Poznaj ToTo Stosowanie Gdzie kupić?
Niniejsza strona www ma charakter wyłącznie reklamowo-informacyjny. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.